FAQ

Czy mogę zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Zdecydowanie tak. Uwolnienie rynku energii elektrycznej spowodowało znaczny spadek cen. Z doświadczenia wiemy, że jeśli Klient nigdy nie zmieniał sprzedawcy energii elektrycznej na pewno na tym stracił.

Czy zachowam ciągłość dostaw energii elektrycznej jak zmienię sprzedawcę?

Zdecydowanie tak. Za ciągłość dostaw odpowiada dystrybutor, który przy zmianie sprzedawcy się nie zmieni. Będąc odbiorcą energii elektrycznej na południu Polski Państwa dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja a sprzedawcą energii Tauron Sprzedaż. Przy zmianie sprzedawcy Tauron Dystrybucja pozostanie dystrybutorem i będzie odpowiadał za ciągłość dostaw energii natomiast nowy sprzedawca odpowiada za cenę.

Dlaczego mam skorzystać z usług Coretec?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku energii elektrycznej i gazu. Doradzamy wielu rozpoznawanym przedsiębiorstwom na wymagającym rynku energetycznym. Ceny rynkowe nieustannie ulegają zmianom, Coretec wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie pomaga Klientom w podpisywaniu najkorzystniejszych umów chroniąc ich przed przypadkowymi decyzjami, które w konsekwencji mogą okazać się bardzo kosztowne. Wahania cen energii elektrycznej w ostatnich 5 latach to aż 100% ceny. Dbamy aby Małe i Średnie Przedsiębiorstwa otrzymały ten sam poziom wsparcia i ochrony przed zmiennością cen co duże podmioty energochłonne jak huty czy też zakłady przemysłowe.

Jakie oszczędności mogę uzyskać i ile to kosztuje?

Nasze usługi kierujemy do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw płacących średnie miesięczne faktury w wysokości min. 2 tyś złotych. Najmniejsze oszczędności jakie generujemy to 10% w skali rocznych wydatków na energię elektryczną i gaz. Świadczone usługi są dla Państwa całkowicie darmowe. Wystarczy przesłać skany faktur na adres info@coretecenergy.pl a w ciągu 48 h odezwiemy się do Państwa z propozycją rozwiązań obniżających koszty funkcjonowania Państwa firmy.

Czy mogę zmienić sprzedawcę gazu?

Ustawa Prawo Energetyczne daje każdemu odbiorcy prawo wyboru od kogo kupuje gaz ziemny. Podmiot, który chce dokonać zmiany, musi być podłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego tzw. OSD lub Operatora Systemu Przesyłowego tzw. OSP.

Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z jakimiś kosztami?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest całkowicie bezpieczna i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Coretec w ramach swoich usług pilnuje aby nasi Klienci nie zostali obciążani dodatkowymi kosztami.

Jaka jest różnica między sprzedawcą gazu ziemnego a jego dystrybutorem?

Sprzedawca gazu ziemnego jest firmą zajmującą się handlem gazem ziemnym (inna nazwa - spółka obrotu), który kupuje gaz ziemny od wytwórców oraz innych firm handlujących na rynku energii i sprzedaje ją Klientom. Sprzedawcę można zmieniać dowolnie. W odróżnieniu do rynku energii elektrycznej zmieniając sprzedawcę gazu będziemy otrzymywać fakturę tylko od sprzedawcy, która będzie uwzględniać opłaty za sprzedaż gazu a także opłaty dystrybucyjne. Dystrybutor natomiast (prawie w całej Polsce Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ) to firma, która odpowiada za wszelkie aspekty techniczne dystrybucji gazu zimnego: jakość paliwa gazowego, ciągłość dostaw, eksploatację sieci, konserwację, bieżące naprawy i remonty, czy wreszcie rozbudowę sieci gazowej.

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe wiadomości z rynku energii